Nekrologi i klepsydry

Nekrolog jest to informacja o śmierci danej osoby, podana do publicznej wiadomości. Czasem zawiera też dodatkowe informacje, jak np. krótką opis osoby zmarłej, okoliczności śmierci, miejsce i czas uroczystości żałobnych oraz pogrzebu czy wyrazy współczucia dla bliskich. Poza tym, nekrologi często zawierają elementy graficzne, które wskazują do jakiej społeczności religijnej należał zmarły.

Informacją podobną do nekrologu jest klepsydra, czyli ogłoszenie w postaci afisza zawierającego te same podstawowe informacje, co nekrolog. Klepsydra rozwieszana jest w miejscach publicznych do tego wyznaczonych (ściany domu zmarłego, słupy ogłoszeniowe, przedsionki świątyń, miejsca, gdzie zmarły często przebywał jako osoba znana, itp.)

W trakcie omawiania szczegółów ceremonii pogrzebowej, na miejscu wykonujemy klepsydry oraz współpracujemy z prasą lokalną. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zamieścić nekrolog w dowolnym tytule prasowym.

Posiadamy kilkanaście gotowych wzorów lub realizujemy treść podaną przez klienta.