Organizacja ceremonii pogrzebowych

Zakład Pogrzebowy ABROS świadczy kompleksowe usługi w zakresie organizacji ceremonii pogrzebowych.

Zdobyte doświadczenie i umiejętności naszych pracowników pozwalają nam na zapewnienie Rodzinom, które dotknęła śmierć bliskiej osoby, bezstresowe załatwienie wszelkich spraw i formalności dotyczących organizacji pogrzebów. Prowadzimy obsługę i organizację uroczystości pogrzebowych różnych obrządków wyznaniowych. Do kwestii, związanej z pogrzebem, podchodzimy z pozycji wieloletniego doświadczenia, mając w tym zakresie ogromną wiedzę , a bliskich osoby zmarłej traktujemy z dużym zrozumieniem .

W tych trudnych chwilach wspieramy bliskich osoby zmarłej i pomagamy w podjęciu ważnych decyzji związanych z całą organizacją uroczystości, co w wielu przypadkach jest ciężkie zważywszy na okoliczności. Zadaniem naszym jest przede wszystkim odciążyć Państwa od wszelkich kwestii formalnych i organizacyjnych tak aby mogli Państwo skupić się na osobie zmarłej i godnie ją pożegnać.

Ceremonie pogrzebowe organizujemy na cmentarzach komunalnych jak i parafialnych.
Organizujemy pogrzeby tradycyjne i świeckie. Do przewozu osoby zmarłej w czasie uroczystości pogrzebowych, oferujemy Państwu bardzo eleganckie autokarawany .
W biurze naszego zakładu pogrzebowego na miejscu mogą Państwo ustalić szczegóły związane z pochówkiem osoby zmarłej, takie jak:

  • obrządek: świecki czy kościelny,
  • forma pochówku: pogrzeb czy kremacja,
  • decyzja co do oprawy pogrzebu, wybór trumny lub urny, wiązanki, itp.
  • termin uroczystości pogrzebowych: data i godzina
  • i inne